Welcome to VIMARU CREW MANNING CENTER (VICMAC) . Tel: 84.2253.829.589/84.2253.261.495
  • slide 2

  • slide1

Quản lý

14/04/2014 10:44 | Lượt xem: 3402

Chủ trương quản lý theo phong cách hội nhập quốc tế, đề cao kỷ luật, năng động và không ngừng cải cách. Quản lý lao động theo quy định của các công ước quốc tế liên quan, pháp luật nhà nước và nội quy, chế độ, chính sách phù hợp với luật pháp Việt Nam và tinh thần của công ước quốc tế về lao động hàng hải MLC-2006.

Chủ trương quản lý theo phong cách hội nhập quốc tế, đề cao kỷ luật, năng động và không ngừng cải cách.

Quản lý lao động theo quy định của các công ước quốc tế liên quan, pháp luật nhà nước và nội quy, chế độ, chính sách phù hợp với luật pháp Việt Nam và tinh thần của công ước quốc tế về lao động hàng hải MLC-2006.

Quản lý nguồn nhân lực một cách có trách nhiệm và phân cấp chặt chẽ từ tàu tới trung tâm.

Mô tả công việc, quy định trách nhiệm và quyền hạn đến từng chức danh.

Xây dựng mối quan hệ lao động lành mạnh. Đề bạt nâng chức danh dựa trên đánh giá thái độ và năng lực làm việc của mỗi cá nhân, sự đóng góp của mỗi cá nhân đối với sự phát triển chung của TTTV.

Trung tâm tổ chức gặp mặt giữa lãnh đạo và các thuyền viên sau mỗi chuyến đi để rút kinh nghiệm nghề nghiệp, lắng nghe nguyện vọng của từng thuyền viên, truyền đạt ý kiến chỉ đạo phương hướng nhiệm vụ của ban lãnh đạo tới các thuyền viên.