Welcome to VIMARU CREW MANNING CENTER (VICMAC) . Tel: 84.2253.829.589/84.2253.261.495
  • slide 2

  • slide1

Điều hành - Tổ chức

14/04/2014 10:37 | Lượt xem: 3279

Hệ thống điều hành hoạt động đơn giản, gọn nhẹ, tinh thông.

Áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001-2008 trong mọi hoạt động của TTTV, đầu ra của bộ phận này sẽ là đầu vào của khâu tiếp theo, đảm bảo tính chính xác và liên tục trong toàn hệ thống điều hành.

Hệ thống điều hành hoạt động đơn giản, gọn nhẹ, tinh thông.

Áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001-2008 trong mọi hoạt động của TTTV, đầu ra của bộ phận này sẽ là đầu vào của khâu tiếp theo, đảm bảo tính chính xác và liên tục trong toàn hệ thống điều hành