Welcome to VIMARU CREW MANNING CENTER (VICMAC) . Tel: 84.2253.829.589/84.2253.261.495
  • slide 2

  • slide1

Chính sách tuyển dụng

14/04/2014 10:36 | Lượt xem: 3697

- Thống nhất và công khai trên toàn hệ thống.

- Tuyển dụng theo nhu cầu và tiêu chuẩn.

- Thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm, khả năng  Anh ngữ, yêu nghề và có ý định gắn bó lâu dài với nghề đi biển.

- VICMAC đã xây dựng và

- Thống nhất và công khai trên toàn hệ thống.

- Tuyển dụng theo nhu cầu và tiêu chuẩn.

- Thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm, khả năng  Anh ngữ, yêu nghề và có ý định gắn bó lâu dài với nghề đi biển.

- VICMAC đã xây dựng và áp dụng quy trình tuyển dụng thuyền viên theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.