Welcome to VIMARU CREW MANNING CENTER (VICMAC) . Tel: 84.2253.829.589/84.2253.261.495
  • slide 2

  • slide1

Chính sách đào tạo

14/04/2014 10:35 | Lượt xem: 2839

- Là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì và phát triển bền vững, có tính chất sống còn trong việc duy trì công ăn việc làm cho người lao động.

- Áp dụng quy trình đào tạo đa dạng theo tiêu chuẩn ISO-9001-2008: Cập nhật kiến thức, luật định, yêu cầu mới trong l

- Là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì và phát triển bền vững, có tính chất sống còn trong việc duy trì công ăn việc làm cho người lao động.

- Áp dụng quy trình đào tạo đa dạng theo tiêu chuẩn ISO-9001-2008: Cập nhật kiến thức, luật định, yêu cầu mới trong lĩnh vực hàng hải, nâng cao trình độ Anh ngữ, nâng cao tay nghề..., với các hình thức đào tạo nội bộ hoặc qua các cơ sở đào tạo của trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

- Chú trọng huấn luyện đào tạo qua thực tế công việc: Cấp trên đào tạo cấp dưới, thợ bậc cao đào tạo cấp thấp hơn, thuyền viên giàu kinh nghiệm chỉ bảo thuyền viên mới.

- Đặc biệt thuyền viên luôn được trao dồi về đạo đức, thái độ nhận thức, từ đó hình thành niềm đam mê với công việc và lòng tự hào về đội ngũ thuyền viên và uy tín của trung tâm thuyền viên VICMAC.

- Phối hợp với chủ tàu, mở các cuộc hội thảo hàng hải định kỳ để cập nhật và nâng cao kiến thức cho thuyền viên.

- VICMAC đã xây dựng và áp dụng quy trình huấn luyện thuyền viên theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.