Welcome to VIMARU CREW MANNING CENTER (VICMAC) . Tel: 84.2253.829.589/84.2253.261.495
 • slide 2

 • slide1

Thuyền viên

 • Quản lý

  Quản lý

  14/04/2014

  Chủ trương quản lý theo phong cách hội nhập quốc tế, đề cao kỷ luật, năng động và không ngừng cải cách. Quản lý lao động theo quy định của các công ước quốc tế liên quan, pháp luật nhà nước và ... Xem thêm »

 • Điều hành - Tổ chức

  Điều hành - Tổ chức

  14/04/2014

  Hệ thống điều hành hoạt động đơn giản, gọn nhẹ, tinh thông.
  Áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001-2008 trong mọi hoạt động của TTTV, đầu ra của bộ phận này sẽ là đầu vào của khâu tiếp ... Xem thêm »

 • Chính sách tuyển dụng

  Chính sách tuyển dụng

  14/04/2014

  - Thống nhất và công khai trên toàn hệ thống.
  - Tuyển dụng theo nhu cầu và tiêu chuẩn.
  - Thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm, khả năng  Anh ngữ, yêu nghề và có ý định gắn bó lâu ... Xem thêm »

 • Chính sách đào tạo

  Chính sách đào tạo

  14/04/2014

  - Là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì và phát triển bền vững, có tính chất sống còn trong việc duy trì công ... Xem thêm »

 • Chính sách công ty

  Chính sách công ty

  14/04/2014

  - Đảm bảo tuân thủ các quy định về tiền lương, môi trường làm việc , an sinh xã hội, chăm sóc y tế theo đúng quy định của Công ước quốc tế về lao động hàng hải MLC-2006 và các ... Xem thêm »