Welcome to VIMARU CREW MANNING CENTER (VICMAC) . Tel: 84.2253.829.589/84.2253.261.495
  • slide 2

  • slide1

Liên hệ

Vimaru Crew Manning Center (VICMAC)

20.8353298,106.6960644

Địa chỉ: No.338, Lach Tray St. Ngo Quyen Dist. Hai Phong City, Vietnam

Điện thoại: 84.2253.829.589 / 84.2253.261.495 - Fax: 84.2253.735.465

Thông tin liên hệ

* Họ tên:
* Email:
* Điện thoại:
* Địa chỉ:
Yêu cầu: