Welcome to VIMARU CREW MANNING CENTER (VICMAC) . Tel: 84.2253.829.589/84.2253.261.495
  • slide 2

  • slide1

Chính sách hoạt động của Trung tâm thuyền viên VICMAC

14/04/2014 10:18 | Lượt xem: 3658

. Chính sách hoạt động của Trung tâm thuyền viên VICMAC:

       Thiết lập một dịch vụ tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hiệu quả và phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam và công ước lao động hàng hải quốc tế MLC 2006; 

. Chính sách hoạt động của Trung tâm thuyền viên VICMAC:

       Thiết lập một dịch vụ tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hiệu quả và phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam và công ước lao động hàng hải quốc tế MLC 2006; 

Duy trì và phát triển liên tục dịch vụ để đảm bảo quyền lao động của thuyền viên và đáp ứng nhu cầu của chủ tàu.